Strona główna

Polskie Stowarzyszenie Pilotów Morskich (PSPM) działając na podstawie ustawy Prawo o  stowarzyszeniach jest organizacją posiadającą osobowość prawną samodzielnie określającą swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne. Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Pilotów Morskich (EMPA) oraz Światowego Stowarzyszenia Pilotów Morskich (IMPA).

Celami PSPM są między innymi: kultywowanie tradycji pilotażu morskiego w Polsce, wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z pilotażem morskim, udział w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących pilotażu, udział w opracowywaniu projektów programów i metod kształcenia oraz doskonalenia zawodowego pilotów morskich, wymiana doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pilotowymi i ich członkami oraz reprezentowanie interesów zbiorowych członków Stowarzyszenia przed władzami państwowymi w zakresie ich działalności członkowskiej i zawodowej w pilotażu morskim.