RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), informujemy co następuje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Pilotów Morskich, z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ul. Warsztatowej 12.
  2.  Wszelkie pytania i uwagi dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pańskich danych osobowych, oraz zakresu przysługujących Panu uprawnień, proszę kierować na adres: pspm@www.pspm.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO.
  4. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
  5. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w naszej Bazie Kontrahentów. Jest ona odpowiednio zabezpieczona tak, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona. Dane osobowe w niej zawarte będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy, albo do chwili wycofania przez Państwo zgody na ich przetwarzanie.
  6. Państwa dane osobowe będziemy archiwizowali przez 6 lat z uwagi na Ustawę o rachunkowości.
  7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy.
  8. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.
  9. Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.