Miesięczne archiwum: październik 2013

KODEKS MORSKI

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545), Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks morski (Dz.U. 2013 poz.758) Kodeks morski [PDF]

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania KODEKS MORSKI została wyłączona

OBSZARY MORSKIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ADMINISTRACJA MORSKA

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131), Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i … Czytaj dalej

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania OBSZARY MORSKIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ADMINISTRACJA MORSKA została wyłączona

OCHRONA ŻEGLUGI I PORTÓW MORSKICH

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055 z późniejszymi zmianami) (Czytaj)

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania OCHRONA ŻEGLUGI I PORTÓW MORSKICH została wyłączona