ŚWIADECTWO ZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA PRACY PILOTA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich. (Dz.U. 1993 nr 17 poz. 80)

(Czytaj)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Prawo. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.