53-cia Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Pilotów Morskich (EMPA)

Tegoroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Pilotów Morskich odbyła się w Liverpool-u, w dniach 21-24 maja 2019 r. Uczestniczyło w niej ok. 200 pilotów z 25 krajów, w tym delegacja z Polski.

Bezpieczeństwo osobiste pilota i postępujący rozwój technologiczny były wiodącymi tematami obrad. Ze względu na stosunkowo liczne wypadki z udziałem pilotów, jakie wydarzyły się ostatnio, poruszono takie zagadnienia jak: środki ochrony osobistej pilota, współczesne pilotówki, ich wyposażenie do podejmowania ofiary z wody, transfer pilota. Konkluzją prezentowanych wystąpień było uznanie, że graniczne warunki hydro-meteorologiczne dla prowadzenia pilotażu powinna wyznaczać możliwość skutecznego podjęcia rozbitka z wody przez załogę pilotówki, a nie możliwość obsadzenia statku przez pilota, jak dotychczas.

Nowoczesne technologie, znajdujące coraz szersze zastosowanie w żegludze, stanowiły drugą grupę poruszanych tematów. Zdygitalizowane porty i autonomiczne statki zostały pokazane jako wizje przyszłości, z podkreśleniem, że dzisiaj nie jest możliwym określenie docelowego stopnia autonomiczności statków, a co za tym idzie i zdalnego, czy też autonomicznego pilotażu. Jednak proces ich zaistnienia uznano za nieodwracalny w przyszłości. Odnosząc się do współczesności, podkreślono konieczność zachowania właściwych proporcji między klasycznym pilotażem, opartym o zmysły, wiedzę i doświadczeniem pilota, a korzystaniem z zaawansowanych pomocy technologicznych, takich jak PPU.

Po raz kolejny, wskazano, że ze względu na niezmiennie najważniejsze zadanie pilota: ochrona interesu publicznego, tj. bezpieczeństwa morskiego, środowiska, portów i ich infrastruktury, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej wydajności tych ostatnich, właściwa forma prowadzenia pilotażu winna być:

  • wolna od konkurencji,
  • niezależna,
  • oparta o rzetelną wiedzę i fachowość pilotów.

Prezentacje przedstawiane w części otwartej obrad dostępne są pod adresem https://ukmpa.org/empa2019/programme/, a rekomendacje dotyczące współpracy z holownikiem umieszczone zostały pod artykułem.

Dokonano zmian w składzie Zarządu EMPA. W miejsce ustępujących wiceprezydentów:
Mike Morris, Miguel V. Castro I Bjarne Caesar powołani zostali: Miguel V. CASTRO, Apibarra – Portuguese Maritime Pilots’ Association – ponownie oraz Erik DALEGE, Bundeslotsenkammer – German Maritime Pilots’ Association Peter LIGHTFOOT, UKMPA – United Kingdom Maritime Pilots’ Association

Z wnioskiem o przyjęcie do EMPA wystąpiła Czarnogóra. W związku z niespełnieniem wymogów formalnych do członkostwa (brak zarejestrowanego Stowarzyszenie Pilotów) decyzja o przyjęciu została odłożona do następnego zjazdu w Antwerpii w kwietniu 2020 roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.