OBSZARY MORSKIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ADMINISTRACJA MORSKA

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131), Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i … Czytaj dalej

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania OBSZARY MORSKIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ADMINISTRACJA MORSKA została wyłączona

OCHRONA ŻEGLUGI I PORTÓW MORSKICH

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055 z późniejszymi zmianami) (Czytaj)

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania OCHRONA ŻEGLUGI I PORTÓW MORSKICH została wyłączona

KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz.U. 2012 poz. 1068) (Czytaj)

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH została wyłączona

ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH – wymogi cd.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. 2008 nr 206, poz. 1290) (Czytaj)

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH – wymogi cd. została wyłączona

USTAWA O PRACY NA MORZU

Ustawa z dnia 5 sierpnie 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1569, z 2017 r. poz. 60, 785.) Ustawa o pracy na morzu [PDF]

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania USTAWA O PRACY NA MORZU została wyłączona

ŚWIADECTWO ZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA PRACY PILOTA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych … Czytaj dalej

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania ŚWIADECTWO ZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA PRACY PILOTA została wyłączona

TARYFY ZA USŁUGI PILOTOWE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie taryfy maksymalnych wysokości opłat za usługi pilotowe świadczone w pilotażu obowiązkowym oraz trybu ich pobierania (Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1338) (Czytaj)

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania TARYFY ZA USŁUGI PILOTOWE została wyłączona